понеділок, 20 травня 2013 р.

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг   Палеха Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – К. : Ліра-К, 2013. – 480 с.

  
Розкрито суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянуто роботу з їх створення як системи. З'ясовано особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, подано знання, необхідні для побудови ефективно діючої організації. Інформаційний продукт, рекламна діяльність, бенчмаркінг, інформаційно-консультативна діяльність, консалтинг, зокрема, ІТ-консалтинг, електронна комерція, інтернет-маркетинг – в даному навчальному посібнику відведена увага всім цим питанням.
Інформаційний маркетинг необхідний як для товарів масового споживання, товарів виробничого призначення, так і для самих інформаційних продуктів. Його концепція передбачає досягнення головної цілі фірми через задоволення конкретних інформаційних потреб споживачів. Розвиток інформаційних технологій і поширення їх у всі галузі людської діяльності, подальший розвиток інформаційного бізнесу неможливі без ретельного аналізу ринкової ситуації, можливостей інформаційних структур, потреб потенційних споживачів

Немає коментарів: