суботу, 18 травня 2013 р.

Маркетинг у галузях і сферах діяльності  В умовах ринкових відносин маркетинг визнається спеціалістами як найбільш ефективний засіб управління суб’єктами господарювання. Методи оцінки та прогнозування зовнішнього середовища, стратегічні підходи, специфічні методи маркетингових досліджень, комбінація основних та додаткових елементів маркетингового комплексу дозволяють оцінити можливі ринкові перспективи та власний потенціал, сформувати конкурентні переваги, внаслідок чого прийде тривалий комерційний успіх і лояльність споживачів.
   Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст] : навч. посіб. / ред. Буднікевич І. М. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 536  с.

У навчальному посібнику представлено теоретичний та практичний матеріал стосовно особливостей використання методів та інструментів маркетингу в окремих галузях, сферах діяльності:


ТОРГОВЕЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ ТА ПРОМИСЛІВ

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ

МАРКЕТИНГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

МУНІЦИПАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

ОСНОВИ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ РИНКІВ

Немає коментарів: