середа, 30 січня 2013 р.

Канонічне право Канонічне право [Текст] : підручник / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко ; ред. Лубський В. І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 571 с. У підручнику досліджуються ґрунтовні положення канонічного права; основні поняття; основні структурно-правові елементи системи канонічного права, їх можливості; сутність і значення канонічного права в духовно-культурному житті суспільства і особистості. Канонічне право висвітлено як звід норм, правил, діючих в області екклезіологічних і світських взаємостосунків всередині держави, яке проявляє себе через сукупність етичних, суспільних цінностей, а саме: справедливість, порядок, любов, моральність, правдивість, вірність, надійність, віру.