середа, 16 листопада 2016 р.

Толерантність16 листопада – Міжнародний день толерантності.
Він був проголошений Декларацією принципів толерантності, затвердженою у 1995 році на 28 Генеральній конференції Юнеско. Толерантність (від лат. tolerantia — терпіння) як поняття почали вживати ще в ХІІІ ст. Розуміння його залежить від історичного досвіду народів і має відмінності в різних культурах.


Питання толерантності висвітлене в різних аспектах в таких книгах з фонду Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки:

1.  Ґюлен Мухаммед Фетхуллах. Діалог і толерантність / М. Ф. Ґюлен ; пер. з тур.: О. М. Зубань, В. М. Підвойний. – Київ : Вид-во Жупанського, 2012. - 374 с.
 
2.  Лозко Г. С. Боги і народи. Етносоціальний вимір : курс релігієзнавства / Г. С. Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 617 с. 

3.  Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа, 2012. – № 15 (240) : Філософські науки. - 196 с.
  
4.  Психологічні перспективи : наук. журнал / Ред. Л.В. Засєкіна. - Луцьк : Вежа, 2012. – Вип. 20–21.
  
5.  Слюсаревський М. М. Психологія міграції : навч. посіб. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2013. – 242 с.

6.  Україна та Польща: теоретичні проблеми соціокультурного процесу й практика формування діалогічної поведінки молоді : кол. монографія / Ю. П. Ємельянова [та інш.]. – 2-е вид., доп. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 179 с.
  
7.  Формирование толерантного сознания в обществе : материалы VII междунар. антитеррорист. Форума, (18 ноябр. 2011 г., Братислава, Словакия) / ред. И. И. Бондаренко, ред. А. И. Дичек. – Киев : Киевская правда, 2011. – 208 с.
  
8.  Яроцький П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні / П. Л. Яроцький. – Киев : Кондор, 2013. - 442 с.