вівторок, 19 червня 2012 р.

Писанки

        Писанка – це не лише витвір мистецтва, а код нації, письмо тисячоліть, зафіксоване нашими пращурами і передане нам. На яйці можна написати про свої мрії, побажання, любов.Великий вклад у скарбницю розвитку писанкарства вносить львівська дослідниця Віра Манько. Вона поставила перед собою чітке завдання: відтворити і зафіксувати автентичні народні зразки української писанки не лише на яйці, а й на паперових та електронних носіях. 


        Манько В. Українська народна писанка / В. Манько. – Львів : Свічадо, 2006. – 48 с. : iл.

       
Книга перекладена чотирма  мовами: англійською, французькою, польською, німецькою. Вона відкриває читачеві великий і самобутній пласт української культури та мистецтва писання писанок, яке ми ледь не втратили. Зараз майстриня має понад 2 700 відтворених зразків. 
      Манько В. Взірці українських народних писанок / В. Манько. – Львів : Свічадо, 2006. – 48 с. : iл.

       Видання стане у пригоді майстрам-початківцям та аматорам писання писанок. 40 кольорових таблиць із взірцями українських народних писанок у папці, на якій знайдете пояснення, як написати писанку.

понеділок, 4 червня 2012 р.

Естетотерапія

          Федій О. А.  Естетотерапія : навч. посіб. для студ. вузів / О. А. Федій. - К. : ЦУЛ, 2012. - 304 с. 

      
   Естетотерапія – це своєрідне педогогічне «лікування» дитячої душі за допомогою гри, спілкування, мистецтва, природи, руху, фольклору. Книга вчить емоційно-духовному спілкуванню з дитиною, як здобути дитячу довіру, щирість, любов. Адже світ дитинства – це світ почуттів. Дитина прислуховується, дивиться, торкається, відчуває, захоплюється, радіє – дитина живе! І хоча це підручник, я вважаю, що він буде корисним і цікавим не тільки спеціалістам і студентам, але й батькам та близьким маленької людини, всім, кому небайдуже психічне здоров’я дитини, її творчий розвиток.

пʼятниця, 1 червня 2012 р.

Дитяча психологія


      Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.

      Розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей "Дошкільна освіта", "Психологія", "Практична психологія", може використовуватись викладачами однойменної дисципліни, педагогами і психологами дошкільних й загальноосвітніх закладів.