понеділок, 20 лютого 2012 р.

Креативний менеджмент          На початку ХХІ століття менеджмент вимагає нестандартного мислення, генерування та впровадження цікавих ідей, тобто креативності мислення. Актуальність запровадження креативного менеджменту в діяльність підприємств та організацій  очевидна.
         Креативність – (лат. creation – створення) – новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей, а також входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора».
        Креативний менеджмент є досить новим поняттям і являє собою самостійну галузь управлінської науки та професійної діяльності, яка спрямована на формування сучасних умов розвитку організацій.
         Свидрук І. І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І. І.Свидрук.  – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.
        Посібник розкриває суть креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. Сьогодні це питання мало вивчене вітчизняними вченими. Дана книга є в нашій країні однією з перших спроб викласти теоретичні та прикладні аспекти креативного менеджменту. Призначена студентам, аспірантам, підприємцям, управлінцям.

Немає коментарів: