пʼятницю, 19 серпня 2011 р.

З історії бібліотек


     БІБЛІОТЕКИ, особливим чином організовані зібрання книг, журналів, відеозаписів і т.п. Хоча бібліотеки традиційно вважалися сховищами книг, бібліотечні фонди завжди складалися з різноманітних матеріалів. Поряд з збереженням традиційних матеріалів накопичувалися і документи нових форматів. Найдавніші бібліотеки були збірками глиняних табличок і папірусів. У більш пізні періоди найбільш типовим форматом стали рукописи. Після винаходу друкарського верстата стандартною формою зберігання інформації стали книги, бібліотеки перетворилися в сховища головним чином друкованих видань, проте не відмерли і старі формати. Сучасні бібліотеки на очах змінюють вигляд завдяки впровадженню цифрових способів зберігання інформації, але як і раніше залишаються сховищами великих книжкових зібрань. 
    Фонди сучасних бібліотек зазвичай включають рукописи, книги та інші друковані видання, різні аудіовізуальні матеріали (кінофільми, грамплатівки) та численні види електронних носіїв інформації (комп'ютерні дискети, CD-ROMи, відеодиски). Крім власних фондів зберігання, сучасна бібліотека, підключена до телекомунікаційних мереж, має доступ до матеріалів в інших сховищах.
     З початку своєї історії бібліотеки були призначені для збору, зберігання, організації та пошуку інформації. У структурі бібліотеки можна виділити два підрозділи - технічні служби та читацькі служби. Технічні служби пов'язані головним чином з внутрішньою діяльністю бібліотеки і забезпечують такі функції, як комплектування та розвиток фонду, каталогізація та зберігання. Читацькі служби зайняті довідкової діяльністю і забезпеченням доступу читачів до фондів зберігання.

пʼятницю, 12 серпня 2011 р.

Український народний орнамент


     Пропонуємо вам звернути увагу на унікальну книгу, яка знаходиться в фонді Волинської ОУНБ імені Олени Пчілки – зібраний Оленою Пчілкою альбом «Український орнамент». Це – репринтне відтворення першого видання «Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки», яке вийшло друком у Києві в друкарні С.В. Кульженка 1876 року. Свого часу це видання поклало початок вивченню української орнаментики.
       В жодному музеї і бібліотеці України немає повного альбому, тому у його відтворенні Волинському краєзнавчому музею сприяли Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у Львові, Музей українського народного декоративного мистецтва у Києві, професор зі Львова Володимир Александрович.
       Український народний орнамент: вишивки, тканини, писанки : зібрала Ольга Петрівна Косач-Драгоманова (Олена Пчілка), Вип. VIII / вступ.ст. Н. Сташенко, уклад. В. Комзюк, Н. Пушкар. - Ковель: Ковельська міська друкарня, 2010. - 36 с.: 33 іл. – 300 прим.
      Збірка складається із «Передмови» і 31 таблиці узорів та детальних коментарів до них. Представлено 298 зразків вишивок на 26 таблицях, 6 зрізків тканини і 5 зразків прикрас на 27-й, 8 зразків орнаментів на килимах і 23 візерунки на писанках. Зразки впорядковані за способом шиття, техніками виконання, що засвідчують їхню давність чи новизну, являють самобутність і багатство української народної орнаментики.
      Видання підтверджує актуальність думки Олени Пчілки, висловленої понад 100 років тому: "Потреба в таких зразках, чисто народніх українських – велика, бо й зразки вишивок, так само як твори народного слова, можуть псуватися, калічитись… Бажано, щоб наші вишиванки зоставалися при своїй давній, властивій їм красі".