неділя, 12 лютого 2012 р.

Інформаційні технології

Поняття «Інформаційна технологія» (ІТ) поширюється на всі області діяльності людини, оскільки інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи – є невід’ємною частиною сьогодення.


Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цигелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

В посібнику проведено аналіз інформаційної технології. Досліджено галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішень з оптимізацією за заданим критерієм. Стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи, розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози  для них. Досліджено питання захисту персональної інформації і протидії програмним продуктам шкідливого характеру.
Для студентів вузів та фахівців з розробки інформаційних систем.

Немає коментарів: