пʼятницю, 10 жовтня 2014 р.

Основи екології


      Всебічно висвітлені питання класичної біологічної екології, структури біосфери, еколого-економічні засади використання природних ресурсів, розглядаються особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище в умовах сучасної екологічної ситуації, проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів. 
     Заверуха Н. М. Основи екології : навч. посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А.  Скиба. – Київ : Каравела, 2006. – 3 вид. – 368 с.

Розглядається питання управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічне законодавство, екологічні проблеми регіонів України, екологічна освіта ті екологічна культура. Зокрема, йде мова про екологічну експертизу, екологічний моніторинг,екологічне нормування, екологічну паспортизацію, екологічний аудит, екологічне ліцензування. Посібник написаний відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів.