вівторок, 25 квітня 2023 р.

Міжнародний день ДНК

      

   Щорічно з 2003 року 25 квітня планета відзначає наукове свято – Міжнародний день ДНК. Відкриття макромолекули ДНК відбулось саме цього дня у 1953 році. 

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЇ́НОВА КИСЛОТА́ (ДНК) – основний генетичний матеріал усіх клітинних організмів і ДНК-вмісних вірусів. Більшість ДНК зосереджена в ядрі. Молекулярна структура ДНК зберігає генетичну інформацію. Виявлення спіралі ДНК дозволило встановлювати спадкові зв’язки, знаходити генетичні ризики, продукувати технології генної інженерії. Співвідношення та порядок з’єднання дезоксирибонуклеотидів у ланцюгу ДНК і визначає геном. У вищих організмів кожна молекула ДНК упакована в окрему хромосому. Кожна хромосома здатна до самовідтворення із збереженням структурно-функціональної індивідуальності.

     Цікаву інформацію за даною темою читайте в книгах з фонду бібліотеки імені Олени Пчілки:

     Докінз Річард. Егоїстичний ген / Р. Докінз ; пер. англ. Т. Лебеденко. – 3-є вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 543 с.

    Біотехнологія з основами екології : навч. посіб. / І. М. Трохимчук [та ін.]. – Київ : Кондор, 2019. – 302 с.

    Райх Девід. Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК / Д. Райх ; пер. з англ. А. Марховська. – Київ : Наш формат, 2019. – 366 с. 

четвер, 6 квітня 2023 р.

Інформаційна культура користувачів бібліотеки

   «Інформаційна культура користувачів бібліотеки» – заняття за такою темою відбулось у Волинському регіональному тренінговому центрі для студентів ІІ курсу освітнього рівня «бакалавр» та І курсу магістратури спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Завідувачка відділу обробки літератури і організації каталогів О. Нагайцева розповіла присутнім про довідково-інформаційний апарат бібліотеки (ДБА), а саме про традиційні та електронні каталоги та картотеки бібліотеки, які використовуються при обслуговуванні користувачів для пошуку необхідної інформації, адже довідково-бібліографічна діяльність займає важливе місце в інформаційній культурі користувачів і роботі бібліотек. Бібліотекар, разом з фаховими навичками, повинен володіти навичками інформаційно-комп’ютерних технологій, і при потребі, надати консультацію, навчити, направити читача в процесі пошуку інформації.  

Заняття було проведено в рамках проєкту відділу «Книга та навколо неї».