четвер, 16 січня 2014 р.

Еволюція

  Райнгард Юнкер і Зиґфрід Шерер – професори біології – у книжці «Еволюція: критичний підручник» для з’ясування меж дії еволюційної теорії Ч. Дарвіна виходять за межі науки у світоглядну сферу.

   Юнкер Р. Еволюція. Критичний підручник / Райнгард Юнкер, Зигфрід Шерер Т. ; пер. з нім.: О. Конкевич, С. Матіяш, О. Степанидин. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 332 с. : іл. 

Анотація :
Ґрунтовні дослідження у різних галузях природознавства вказують на те, що для сучасних даних та відкриттів їх інтерпретація в рамках теорії макроеволюції не є необхідною: як наукові дані, вони у своїх галузях самодостатні. Таким чином, теорія макроеволюції виявляється не природничою, а світоглядною метатеорією, яка не може претендувати на виключність: наукові дані можуть бути інтерпретовані й з інших світоглядних позицій, і при цьому альтернативні пояснення раціональніші та послідовніші.
Колектив німецьких авторів – фахівців з біології, фізіології, генетики, мікробіології, біохімії, палеонтології, палеоантропології, ембріології та медицини, видаючи у світ цей підручник, представляє читачеві сучасний стан наукових досліджень у цих галузях та пропонує інтерпретацію їх результатів із залученням теорії створення, яка розуміється як свідома та свобідна дія причини, достатньої для виникнення необхідно складних функціональних форм життя.
Для широкого загалу!

середу, 15 січня 2014 р.

Україна. Історія її земель та народів
   Маґочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів / пер з англ.: E. Гийдель, С. Грачова, H. Кушко, О. Сидорчук ; карти П.-Р. Маґочій ; покажчики Л. Ільченко ; наук. ред. С. Біленький ; ред. укр. вид. Л. Ільченко ; відп. ред. В. Падяк. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2012. – 794 с.

Це дослідження є перекладом книги: Paul Robert Magocsi: «A History of Ukraine: The Land and Its Peoples», її другого, сутттєво доповненого та переробленого видання, що побачило світ у видавництві Торонтського університету у 2010 році.

Книга, яка на початку не призначалась для читачів в Україні. Як Україна сприймається у світі? Як іноземець описує події нашої історії, добре нам відомі? Можливо, маловідомі або невідомі аспекти українського минулого. Розвиток усіх культур і народів, які коли-небудь існували в Україні.