пʼятниця, 29 травня 2015 р.

Наукова історико-краєзнавча конференція бібліотеки       28 травня 2015 року Волинська ДОУНБ імені Олени Пчілки провела наукову історико-краєзнавчу конференцію „Минуле і сучасне Волині та Полісся. Бібліотеки – осередки культури, освіти, науки: шлях довжиною у 75 років”, присвячену 75-річчю від дня заснування Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. В підготовці і проведенні конференції взяли участь і працівники відділу обробки літератури і організації каталогів.
 Нагайцева Олена, завідувач відділу, виступила з повідомленням «Андрієвська Е.Ф.: бібліотекар – життя і професія» на засіданні секції «Реалізація просвітницького потенціалу бібліотек і окремих особистостей».

      Андрієвська Емілія Францівна працювала в обласній бібліотеці 36 років, 24 з яких очолювала відділ обробки літератури і організації каталогів. В кінці 40-х років ХХ ст. вона була в бібліотеці єдиним бібліотекарем зі спеціальною освітою. В 50-х роках  Андрієвська Е.Ф. неодноразово за наказом облкультвідділу призначалась керівником учнівства, яке практикувалось на той час в бібліотеці. Часто виконувала обов'язки директора бібліотеки під час його відсутності, їздила у відрядження в райони області,  виступала з спеціальними лекціями на семінарах бібліотечних працівників.Працювала,не рахуючись з часом. Під її керівництвом відділом в післявоєнні роки проведена велика робота по впорядкуванню, обробці та обліку книг, які поступили в Волинську обласну бібліотеку з інших областей і республік як допомога заново створеній бібліотеці.Своєю діяльністю внесла значний вклад у розвиток бібліотечної справи Волині, зокрема, у формування книжкових фондів бібліотек області, створення і вдосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотек, впровадження в практику їх роботи таблиць ББК. Велику увагу приділяла веденню алфавітного та систематичного каталогів, започаткованих бібліотекою в 1944 році, а з 1960 року формувався і читацький алфавітний каталог.Багато років працювала головою, а потім членом місцевого комітету профспілки бібліотечних працівників. Допитлива, начитана, з енциклопедичною пам’яттю, вмінням пояснити та навчити і дуже професійна – такою пам’ятають її колишні співробітники.

пʼятниця, 22 травня 2015 р.

Системний підхід   Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking — системне мислення) — напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи.
      Моделювання (англ. scientific modelling, simulation, нім. Modellieren n, Modellierung f, Simulation f) — це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).                          
       Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях : підручник / 
заг. ред. М. П. Бутко. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 360 c.                  
     Автори розкривають питання системних уявлень, систем і їх складових, закономірностей систем, моделювання систем, таких наук як тектологія і синергетика. Підручник висвітлює поняття науки і наукової діяльності, надає класифікацію наук, форми і методи державного регулювання та управління у науковій діяльності, розглянуті поняття наукового дослідження, методологія наукових досліджень, етапи науково-дослідної роботи, методики проведення досліджень, та інноваційні процеси в державному управлінні.