вівторок, 9 жовтня 2012 р.

Тайм-менеджмент

       

     Тайм-менеджмент – мистецтво управління особистим часом. В широкому розумінні це механізм управління часом компанії, у вузькому значенні – організація особистого часу кожної людини. Правильна організація часу може дати значні результати.
       Скібіцька Л. І. Тайм-менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Скібіцька. - К. : Кондор, 2009. - 528 с. : іл.
       Навчальний посібник розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить психологічні тести для визначення менеджерських якостей щодо планування, нормування та використання робочого часу менеджера й фахівців. Наприкінці посібника наведений грунтовний перелік літератури. Буде корисним як для студентів та аспірантів вузів, так і для викладачів та менеджерів-практиків.