четвер, 8 травня 2014 р.

Комп'ютинг      В львівському видавництві Магнолія-2006 вийшли з друку корисні в роботі і для поглиблення знань книги серії «Комп'ютинґ».
Катренко Л. А. Охорона праці в галузі комп’ютингу [Текст] : підручник / Л. А. Катренко, А. В. Катренко. - Львів : Магнолія-2006, 2013. – 544 с. — (Комп'ютинґ)
У підручнику викладені основні поняття охорони праці в галузі комп'ютингу, особлива увага звернута на особливості охорони праці в сучасних інформаційних технологіях. Висвітлено особливості праці з комп'ютерною технікою, наведені рекомендації зі зменшення її шкідливого впливу на користувачів та розробників. Розглянуті правові та організаційні питання охорони праці в Україні і розвинутих зарубіжних країнах, наведена інформація про законодавчу базу і обов'язки роботодавця та працівника, відповідальність у випадку порушення законодавства про охорону праці. Висвітлені небезпечні та шкідливі виробничі чинники в галузі комп'ютингу, як електромагнітне та іонізуюче випромінювання, а також заходи захисту від шуму, нормування та розрахунок освітлення в робочих приміщеннях, основи радіаційної безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки. Розглянуті питання інформаційної безпеки та безпечної роботи з ноутбуками. 

Нікольський, Ю.В. Системи штучного інтелекту [Текст] : навч. посібник / Ю.В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю.М. Щербина. – Львів : Магнолія-2006 , 2013. – 279 с. – (Комп'ютинґ).
У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева рішень та нейронні мережі. Окремий розділ присвячено міркуванням в умовах невизначеності. Стислий зміст : ПОДАННЯ ЗАДАЧ ТА ПОШУК РОЗВ’ЯЗКІВ. ЛОГІЧНЕ ВИВЕДЕННЯ. МАШИННЕ НАВЧАННЯ. МІРКУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ


Пасічник В. В. Сховища даних [Текст] : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 492 с. — (Комп'ютинґ).
У навчальному посібнику послідовно викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних, які розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області.
Призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з проектування та супроводження сховищ даних.