середа, 27 липня 2011 р.

Авторське право

 До публікації автор має безстрокове і безумовне право власності на свій твір. Однак публікація має на увазі передачу твору в громадське користування, і для отримання захисту автор (або видавництво, яке виступає від його імені) повинен прийняти положення закону про авторське право тієї країни, де публікується його твір.
 Міжнародне авторське право набувається при публікації твору в одній з країн, що приєдналися до Бернської або Женевської конвенції про авторське право. Женевська конвенція передбачає, що твори громадян країн-учасниць, вперше опубліковані в якій-небудь країні, захищаються у всіх країнах-учасницях знаком ©, ім'ям заявника авторського права і роком публікації. Відповідно до Бернської конвенції, захист авторського права на твір забезпечується без дотримання будь-яких формальних умов, зокрема без використання знака авторського права.


середа, 13 липня 2011 р.

Книга


   У звичайному вжитку слово «книга» позначає текстовий і (або) образотворчий матеріал на аркушах паперу, які скріплені разом і захищені обкладинкою чи палітуркою. Воно походить від поширеної в давньогерманських мовах назви підшивки документів з метою їх передачі та збереження (buoh). Перші зразки книг дійшли до нас з глибини століть: їх вік нараховує 5000 років.
   В наш час більшість фахівців схиляються до того, що деякі категорії книжок, зокрема, цікаві романи, призначені для грунтовного читання і отримання задоволення, потрібно  публікувати в основному в традиційній формі. З іншого боку, об'ємні, складні довідкові посібники, а також мультимедійні роботи, особливо для дітей, слід видавати переважно або виключно в електронній формі.
     Всесвітня комп'ютерна мережа Інтернет представила ще один надзвичайно ефективний засіб публікації та розповсюдження книг.  Багато установ мають доступ до Інтернет, постійно зростає і кількість домашніх комп'ютерів, оснащених модемами. Головною перешкодою для публікації через Інтернет є недостатній захист авторських прав.