вівторок, 12 січня 2021 р.

УДК в бібліотеках для дітей

УДК в бібліотеках для дітей: вивчаємо та впроваджуємо : наук.-практ. посіб. / Мін-во культури та інформ. політики України ; Нац. б-ка України для дітей ; уклад.: Н. Й. Дзюба, С. В. Кисельова, В. М. Красножон, Н. В. Полуня ; ред. О. А. Кадькаленко. – Київ : Ліра-К, 2021. – 145 с.

http://lira-k.com.ua/books/gumanitarni/udk-v-bibliotekah-dlja-ditej%3A-vyvchajemo-ta-vprovadzhujemo%3A-.html 

З анотації: «Видання містить методичні рекомендації щодо впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику спеціалізованих бібліотек для дітей з метою дотримання єдиних підходів у індексуванні документів та підвищення кваліфікації каталогізаторів та бібліографів». Проте можна з упевненістю сказати, що кожна бібліотека територіальної громади знайде у посібнику корисну для роботи інформацію. Видання містить скорочені таблиці УДК з прикладами індексування та додатки:

o Загальна робоча схема УДК для систематизації документів у Національній бібліотеці України для дітей;

o Загальні визначники місця;

o Художня література;

o Вікові визначники (особливості подання у полях формату MARC21 «080а Індекс УДК» та «090а Поличний індекс»);

o Визначники допоміжних таблиць, що використовуються при систематизації документів в НБУ для дітей;

o Схема розстановки фонду для молодшого шкільного віку;

o Схема розстановки фонду для середнього шкільного віку;

o Схема розстановки фонду для старшого шкільного віку;

o Книга сумарного обліку. Звіт «Облік документів бібліотечного фонду за розділами УДК»;

o Щоденник роботи бібліотеки. Звіт «Статистика книговидачі документів за розділами УДК».

Звичайно, робочу схему УДК, можна модифікувати щодо потреб кожної окремо взятої бібліотеки, враховуючи вміст фонду, інформаційні потреби користувачів. 

Детальніше переглянути посібник можна у Волинській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.

Немає коментарів: