пʼятниця, 22 травня 2015 р.

Системний підхід   Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking — системне мислення) — напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи.
      Моделювання (англ. scientific modelling, simulation, нім. Modellieren n, Modellierung f, Simulation f) — це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).                          
       Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях : підручник / 
заг. ред. М. П. Бутко. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 360 c.                  
     Автори розкривають питання системних уявлень, систем і їх складових, закономірностей систем, моделювання систем, таких наук як тектологія і синергетика. Підручник висвітлює поняття науки і наукової діяльності, надає класифікацію наук, форми і методи державного регулювання та управління у науковій діяльності, розглянуті поняття наукового дослідження, методологія наукових досліджень, етапи науково-дослідної роботи, методики проведення досліджень, та інноваційні процеси в державному управлінні. 

Немає коментарів: