середу, 26 листопада 2014 р.

Геологістика     Геологістика – це новітній напрямок у логістиці, який полягає у формуванні і розподілу світових транспортних потоків, а також відстеженні їх у реальному режимі часу із застосуванням сучасних геоінформаційних систем з метою знаходження оптимальних рішень, забезпечуючи об’єднання процесів функціональних структур підприємства в єдину систему.

    Ільєнко О. В. Геологістика : навч. посіб. / О. В Ільєнко, О. К. Катерна. – К. : Кондор, 2013. – 284 с. : іл.
     Навчальний посібник детально розкриває зміст навчальної дисципліни «Геологістика», метою якої є формування системних знань глобальної транспортної системи світу, застосування геоінформаційних систем у процесі планування, прогнозування та підтримки прийняття управлінських рішень у логістичній діяльності підприємства. Навчальний посібник рекомендовано для використання студентами, викладачами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола підприємців, бізнесменів, керівників логістичних підприємств. 

Немає коментарів: