понеділок, 27 лютого 2012 р.

Прикладна етика

      В наш час професіонал повинен бути готовим і здатним розв’язувати складні моральні колізії, дилеми та конфлікти, що супроводжують сучасні сфери діяльності.
      Життєво-практичний потенціал прикладної етики є суттєво вищим порівняно з різновидами нормативної етики окремих професій або галузей життя.
       Прикладна етика : навч. посіб. / Т. Г. Аболіна, В. Г. Нападиста, О. Д. Рихліцька та ін. – К. :  Центр учбової літератури, 2012. – 392 с.
       В посібнику увага зосереджується на біоетиці, екологічній, економічній, політичній етиці. Окремі розділи присвячені етиці соціолога та юриста.
        Будучи певним зведенням різних напрямів прикладної етики, посібник дає матеріал з конкретизації діючих професійних етосів.

Немає коментарів: