вівторок, 17 січня 2012 р.

Інформаційно-комп'ютерні технології     Всім, хто цікавиться інформаційно-комп’ютерними технологіями, хоче навчитись або вдосконалити свої знання: в Луганському державному інституті культури і мистецтв вийшов з друку навчальний посібник:


        Воронкін О. С. Основи використання інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній вищій школі : навч. посіб. з дисципліни «Комп'ютерні технології в науці й освіті» / Олексій Сергійович Воронкін ; Луган. держ. ін-т культури і мистецтв. – Луганськ, 2011. – 156 с.

В посібнику розглядаються такі питання:


                  ІНФОРМАЦІЯ: ПРОЦЕСИ, РЕСУРСИ, ТЕХНОЛОГІЇ.                                                                           ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПК

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС.

НАУКА ЯК ОБ'ЄКТ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ МЕРЕЖ.

СЕРВІСИ INTERNET

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ В

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА

РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

     Буде корисним для студентів, бакалаврів, магістрів інших спеціальностей й напрямів, програмою яких передбачено вивчення дисциплін «Вища освіта і Болонський процес», «Інформатика та комп’ютерні технології», а також аспірантів і викладачів навчальних закладів різних рівнів, слухачів системи підвищення кваліфікації і співробітників сфери освіти й культури як вступ до основ мережевих технологій навчання.
       
       З книгою в електронному варіанті ви можете ознайомитись в нашій бібліотеці.

Див. також:


Немає коментарів: