вівторок, 2 грудня 2014 р.

Юридична деонтологіяДеонтологія з грецької - наука про належне. Як належить вести себе в тій чи іншій ситуації, в тому чи іншому випадку. Юридична деонтологія – це наука про обов’язки юриста, про кодекс його професійної поведінки, правила поведінки. У вузькому розумінні – наука про застосування загальних норм моралі у діяльності юриста. У широкому – наука, що аналізує психологічні, політичні, естетичні та етичні і звичайно моральні вимоги, які регламентують ставлення юриста до – клієнта, своїх і чужих колег, до всіх оточуючих.

Молдован А. В. Юридична деонтологія. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / А. В. Молдован, Л. С. Богдан. – Київ : Алерта, 2014. – 222 с.
 
Мета навчального посібника – формування у студентів сучасного погляду на професію юриста і її місце у забезпеченні прав та інтересів громадян і юридичних осіб, що охороняються законом; її значення та роль у побудові правової держави; вироблення свідомого і відповідального ставлення до майбутньої професії; засвоєння принципів та організаційних форм діяльності суду, правоохоронних та правозахисних органів; усвідомлення морально-етичних вимог до юристів.

Немає коментарів: