середа, 15 січня 2014 р.

Україна. Історія її земель та народів
   Маґочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів / пер з англ.: E. Гийдель, С. Грачова, H. Кушко, О. Сидорчук ; карти П.-Р. Маґочій ; покажчики Л. Ільченко ; наук. ред. С. Біленький ; ред. укр. вид. Л. Ільченко ; відп. ред. В. Падяк. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2012. – 794 с.

Це дослідження є перекладом книги: Paul Robert Magocsi: «A History of Ukraine: The Land and Its Peoples», її другого, сутттєво доповненого та переробленого видання, що побачило світ у видавництві Торонтського університету у 2010 році.

Книга, яка на початку не призначалась для читачів в Україні. Як Україна сприймається у світі? Як іноземець описує події нашої історії, добре нам відомі? Можливо, маловідомі або невідомі аспекти українського минулого. Розвиток усіх культур і народів, які коли-небудь існували в Україні.


Зміст:
Читачам в Україні ...V
Таблиці ...XVII
Карти ...XIX
Передмова до другого англомовного видання ...XXI

Частина перша
Вступні зауваження. Докиївські часи

Розділ 1. Географічний та етнолінгвістичний поділ України ...3
Територія та географія (3). Клімат (5). Природні ресурси (5). Адміністративний та етнолінгвістичний поділ (7). Населення (8). Назва території і народу (9).

Розділ 2. Історичні уявлення ...11
Російська історична позиція (11). Що таке «східна Європа»? (13). Польська історична позиція (15). Українська історична позиція (17). Костомаров про українців, росіян та поляків (18). Радянська історична позиція (19).

Розділ 3. Степові райони та міста північного Причорномор'я ...23
Степові регіони (23). Трипільська цивілізація та її відношення до сучасної України (24). Степові кочовики (26). Кочові цивілізації на українській території (26). Греки північного Причорномор'я (27). Pax Scythica, сармати й Pax Romana (29). Скіфські звичаї (31). Візантійці та хозари (33).

Розділ 4. Слов'яни і хозари ...35
Походження слов'ян (35). Переселення слов'ян (35). Анти (36). Прабатьківщина слов'ян (37). Pax Chazarica (39). Археологія в Україні (39). Слов'янські племена у сфері впливу хозарів (43).

Частина друга
Київський період

Розділ 5. Становлення Київської Русі ...49
Походження Русі (49). Велика дискусія: походження Русі (50). Європа у IX столітті (54). Варяги на сході (56). Епоха росту й розширення (58).

Розділ 6. Політична консолідація й розпад ...62
Володимир Великий (63). Значення слова «Русь» (64). Християнство та хрещення Русі (65). Християнство в Україні (66). Ярослав Мудрий (69). Система політичної спадкоємності в Київській Русі (72). Любецький з'їзд і Володимир Мономах (74). Епоха розпаду (75).

Розділ 7. Соціально-економічний та культурний розвиток ...78
Демографія та суспільна структура (78). Суспільна структура Київської Русі (79). Панівні верстви (80). Підпорядковані верстви (81). Інші суспільні верстви (83). Правова система (83). Економічний уклад (84). Подорож з Києва до Константинополя (85). Культурні впливи Візантії (88). Візантійська імперія та її ставлення до Київської Русі (90). Архітектура Київської Русі (92). Мова та література Київської Русі (92). Якою мовою розмовляли у Київській Русі? (93). Слово о полку Ігоревім (95).

Розділ 8. Монголи і політична трансформація Русі ...97
Піднесення монголів (97). Монгольська навала на Київську Русь (99). Золота Орда (99). Pax Mongolica та італійські купці (103). Крим під владою італійців та «Чорна смерть» (104).

Розділ 9. Галицько-Волинська держава ...107
Галичина та Волинь до об'єднання (108). Об'єднання Галичини та Волині (110). Руська митрополія (113). Кінець Галицько-Волинської держави (115).

Частина третя
Литовсько-польсько-кримський період

Розділ 10. Литва та унія з Польщею ...119
Формування Литовської держави (119). Польсько-литовські взаємини (122). Московія та польсько-литовська унія (127).

Розділ 11. Соціально-економічний розвиток ...129
Соціальна структура Литви (129). Суспільні стани у Литві та Польщі (130). Литовська адміністративна структура (131). Польська соціально-адміністративна структура (132). Феодальний маєток (135). Селяни, шляхта та євреї (136). Прихід євреїв в Україну (137). Зміна міжнародних торгових шляхів (139). Економічне та культурне відродження Польщі (139).

Розділ 12. Православне культурне відродження ...142
Київська митрополія (142). Митрополія Київська та всієї Русі (143). Монастирський рух (146). Роль міщан та магнатів (146). Львівське Ставропігійське братство (148).

Розділ 13. Реформація, Контрреформація та Берестейська унія ...150
Протестантська Реформація (150). Контрреформація та православна Україна (152). Берестейська унія (154). Погляди князя Костянтина Острозького (155). Берестейська унія (156).

Розділ 14. Татари та Кримський ханат ...160
Кримський ханат (160). Соціально-економічне життя Криму (163). Ногайські татари та рабство (165). Караїми (165). Чи був кримський полон таким вже й поганим? (168).

Розділ 15. Козаки й Україна ...171
Козаки та степ (171). Назва «Україна» (172). Піднесення козацтва (173). Запорозькі козаки (176). Козаки у польському суспільстві (177). Суспільні верстви України XVI та початку XVII cm. (179). Чоловіча спільнота? (180). Міжнародна роль козацтва (181). Козаки та православ'я (182). Православні проти уніатів (185). Затишшя перед бурею (187).

Частина четверта
Козацька держава, 1648–1711 роки

Розділ 16. Хмельницький і повстання 1648 року ...191
Початок кар'єри Хмельницького (191). Повстання 1648 року (193). Хмельницький і євреї (191). Хмельницький як національний лідер (199).

Розділ 17. Московія і Переяславська угода ...202
Піднесення Московії (202). Московія, Польща та Україна (204). Хмельницький і Переяслав (206). Переяславська угода (209).

Розділ 18. Руїна ...212
Зміни міжнародних союзів (213). Козаки повертаються до Польщі (215). Гадяцька унія (216). Анархія, Руїна та поділ України (219).

Розділ 19. Устрій Козацької держави ...223
Реєстрове та нереєстрове козацтво (223). Адміністрація (224). Як називати Козацьку державу? (225). Органи управління Козацької держави (229). Міжнародний статус (230).

Розділ 20. Мазепа та Велика Північна війна ...231
Образ Мазепи (231). Кар'єра Мазепи (233). Мазепа в ролі гетьмана: початковий етап (234). Мазепа під час Великої Північної війни (236). Відступництво Мазепи (238). Мазепа та Україна після Полтави (239).

Розділ 21. Соціально-економічне та культурне життя Козацької держави ...241
Суспільний поділ (241). Суспільні верстви Козацької держави (242). Економічний розвиток (245). Церква і держава (246). Культурний розвиток (247). Зміни в Україні після 1648 року (249).

Частина п'ята
Українські землі у XVIII столітті

Розділ 22. Автономія українських земель в Російській імперії ...253
Московія стає Російською імперією (253). Слобідська Україна (255). Запорожжя (257). Гетьманщина (261). Кримський ханат (265). Трансформація за російської влади (266).

Розділ 23. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини ...268
Зміна суспільної структури (268). Економічний розвиток (270). Міжнародна торгівля (271).

Розділ 24. Релігійний та культурний розвиток ...273
Інтеграція Православної церкви (273). Освіта (274). Архітектура та живопис (276). Література й історіописання (277).

Розділ 25. Правобережжя та західна Україна ...280
Повернення польського правління на Правобережжя (280). Соціальний протест і повстання гайдамаків (283). Умань як символ для українців, поляків та євреїв (287). Поділи Польщі (289).

Частина шоста
Українські землі в Російській імперії

Розділ 26. Адміністративні та політичні зміни у Наддніпрянській Україні ...295
Територіальний поділ (295). Адміністративна структура (297). Адміністративна структура Наддніпрянської України до 1860-х років (298). Адміністративна структура Наддніпрянської України після 1860-х років (299). Еволюція Російської імперії (1814–1914) (301).

Розділ 27. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України ...304
Соціальні стани до 1860-х років (304). Соціальні стани у Наддніпрянській Україні (305). Реформи 1860-х років (309). Економічний розвиток (313).

Розділ 28. Народи Наддніпрянської України ...318
Росіяни (318). Поляки (321). Що Україна означає для Польщі (323). Євреї (324). Спогади про штетл (326). Погроми (328). Німці та меноніти (330). Кримські татари (333). Румуни (335). Інші народи (336).

Розділ 29. Українське національне пробудження у Наддніпрянщині до 1860-х років ...340
Ідея націоналізму (340). Що таке національність? (343). Феномен множинних лояльностей (344). Ранні історії України (345). Віра у взаємо-виключні ідентичності (348).

Розділ 30. Український національний рух у Наддніпрянській Україні після доби реформ ...353
Правобережжя і рух хлопоманів (353). Український рух у Санкт-Петербурзі та відновлення організаційної стадії (354). Російська реакція на український рух (355). Валуєвський циркуляр (357). Емський указ (359). Школи в Наддніпрянській Україні (360). Церква в Наддніпрянській Україні (361). Повернення до стадії збирання спадщини (363). Початок політичної стадії (364).

Частина сьома
Українські землі в Австрійській імперії

Розділ 31. Адміністративна та соціальна структура українських земель в Австрійській імперії до 1848 року ...373
Австрія здобуває українські землі (373). Структура Австрійської імперії (375). Демографічне та адміністративне становище Галичини й Буковини (376). Економічне становище Галичини до 1848 року (379). Інші народи Східної Галичини (380).

Розділ 32. Українське національне пробудження в Австрійській імперії до 1848 року …383
Австрійський уряд та українське національне пробудження (383). Стадія збирання спадщини в Галичині (385). Буковина і Закарпаття до 1848 року (388).

Розділ 33. Революція 1848 року ...391
Революція в Австрії (391). Революція в Галичині та українці (393). Головна Руська Рада (395). Галицько-український національний рух: організаційна стадія (397). Революція 1848 року на Буковині й Закарпатті (398).

Розділ 34. Адміністративна та соціально-економічна структура українських земель в Австрійській імперії, 1849–1914 роки ...401
Адміністративна структура (401). Міжнародні стосунки і внутрішня політика Австрії (403). Структура австрійського парламенту (405). Проблема статистики (406). Соціальна структура й економічний розвиток (407). Українська діаспора (409). Інші народи Східної Галичини і Буковини (412). Інші діаспори з України (414).

Розділ 35. Український національний рух в Австро-Угорщині, 1848–1914 роки ...424
У пошуках національної ідентичності (424). Мова як символ ідентичності (425). Старорусини, русофіли та українофіли (426). Національний рух у Галичині: організаційна стадія (428). Національний рух у Галичині: політична стадія (432). Незалежність для України (433). На дні національної ієрархії (437). Національний рух у Буковині (438). Національний рух у Закарпатті (440).

Частина восьма
Перша світова війна та боротьба за незалежність

Розділ 36. Перша світова війна та західна Україна ...445
Початок війни (445). Наступ Росії на Галичину та Буковину (447). Українська політична діяльність у Відні (450).

Розділ 37. Революції в Російській імперії ...452
Перша революція в Росії 1917 року (452). Революція в Наддніпрянській Україні (454). Центральна Рада (454). Перший Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого (457). Більшовицька революція (460). Українська Народна Республіка (463). Третій Універсал Української Центральної Ради (преамбула) (464). Мирний договір, укладений між Українською Народною Республікою та Центральними державами (467).

Розділ 38. Гетьманат ...471
Встановлення Гетьманату (471). Авторитарна за формою, українська за змістом (473). Падіння Гетьманату (474).

Розділ 39. Директорія, громадянська війна та більшовики ...477
Директорія Української Народної Республіки (477). Більшовики (478). Селянська революція (481). Білогвардійці (483). Антанта (483). Західноукраїнська Народна Республіка та Наддніпрянська Україна (484). Польща та Наддніпрянська Україна (485).

Розділ 40. Революція та інші національності Наддніпрянської України ...488
Євреї (488). Росіяни (489). Петлюра та погроми (490). Поляки (492). Німці та меноніти (493). Меноніти у вирі революції (493). Чехи (495). Кримські татари (495).

Розділ 41. Західно-Українська Народна Республіка ...499
Українці Австро-Угорщини готуються до свого повоєнного майбутнього (499). Західноукраїнська незалежність і війна (500). Західноукраїнський уряд у Наддніпрянській Україні (503). Буковина та Закарпаття (504). Українська революція: успіх чи невдача? (506).

Частина дев'ята
Міжвоєнні роки

Розділ 42. Повоєнні договори та реконфігурація українських земель ...511
Паризька мирна конференція (511). Радянська Україна та Радянський Союз (513). Союзний робітничо-селянський договір між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою та Українською Соціалістичною Радянською Республікою (514).

Розділ 43. Українська СРР: боротьба за автономію ...517
Уряд радянської України (517). Комуністична партія (більшовиків) України (518). Комунізм і національне питання (520). Українізація (524). Українізація, керівна еліта та демографічні зміни (525). Українізація (526). Українізація та повернення політичних емігрантів (528). Украї­нізація в освіті (529). Українізація в мистецтві (530). Релігія (531). Українізація в перехідний період (533).

Розділ 44. Українська СРР: економічна, політична та культурна інтеграція ...535
«Воєнний комунізм» і нова економічна політика (НЕП) (535). НЕП у радянській Україні (536). Кінець НЕПу (537). Центральне планування та індустріалізація (539). Колективізація сільського господарства (541). Розкуркулювання та голодомор (543). Голодомор 1933 року: смерть від голоду (544). Апогей та занепад українізації (549). Кінець українізації (552). Чистки та інтеграція (553). Чистки (554).

Розділ 45. Інші народи України ...559
Автономна Молдавська СРР та молдовани (559). Національні територіальні утворення в радянській Україні (561). Росіяни (562). Євреї (563). Поляки (566). Німці (567). Кримські татари (568). Греки (570). Болгари (571).

Розділ 46. Українські землі в міжвоєнній Польщі ...573
Адміністративний статус населених українцями земель (573). Економічний стан населених українцями земель (574). Початкова політика Польщі та українська відповідь (576). Кооперативний рух (578). Українські політичні партії, школи та церкви (579). Жінки та український національний етос (580). Збройний опір і пацифікація (585).

Розділ 47. Українські землі в міжвоєнній Румунії та Чехословаччині ...588
Українці в Румунії (588). Карпаторусини/українці Чехословаччини (591).

Частина десята
Друга світова війна та повоєнні роки

Розділ 48. Наближення Другої світової війни ...601
Німеччина та «новий лад» в Європі (601). Автономія Карпатської України (603). Падіння Польщі (606). «Возз'єднання» Західної України (607). Генерал-губернаторство (610).

Розділ 49. Друга світова війна і нацистське німецьке правління ...612
Німецько-румунське вторгнення в Україну (612). Нацистське панування в Україні (615). Нацистська расова політика та Голокост (620). Не убий (623). Нацистська політика щодо етнічних українців (624). Опір нацистській владі (625).

Розділ 50. Українська РСР до смерті Сталіна ...629
Повоєнне спустошення і територіальне розширення (629). Добровільне возз'єднання: радянський стиль (632). Проблема меншин (633). Етнічні чистки в радянському стилі (635). Відбудова промисловості і сільського господарства (636). Національне питання (638). Західна Україна (640).

Розділ 51. Українська РСР після смерті Сталіна ...645
Україна за Хрущова (646). Шістдесятники (647). Економічні процеси (649). Брежнєв й епоха стабільності та застою (651). Національні утиски та пристосуванство в радянській Україні (653). Урбанізація та нова Україна (656).

Розділ 52. Від децентралізації до незалежності ...658
Революція Горбачова (658). Радянська спадщина в Україні (660). Гласність в Україні (661). Шлях до суверенітету та незалежності (665). Проголошення незалежності України (666).

Розділ 53. Незалежна Україна ...668
Політична реструктуризація (668). Зовнішні відносини (672). Помаранчева революція (675). Чи була Помаранчева революція революцією? (676). Економічний розвиток (678). Громадський і культурний розвиток (680). Релігія (683). Національна й етнічна розмаїтість (687). Додатки (693). Рекомендована література (695).

Додатки
Рекомендована література ...695
Покажчик географічних та адміністративних назв ...753
Іменний покажчик ...774Немає коментарів: